Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
     

Forside | Kontakt os
  UDGIVELSER

 

Her er en liste over Øko-net udgivelser.
Klik på titlen for at læse mere.


 
KLIMAALARM
- Klimakrise Nej Tak!
2009

Danske musikere slår KLIMAALARM på ny cd En musikalsk lyrik-samling, hvor den grønne tråd er klimakrisen, et problem der berør os alle - ung som gammel. Og målgruppen for denne cd er da heller ikke afgrænset af én bestemt aldersgruppe eller musik genre. Mange musikalske udtryk har da også fundet vej - den yngste bidrager er 18 år og den ældste er 71 år. KLIMAALARM indeholder smukke ballader, gyngende pop-rock og livsbekræftende poesi! 12 helt nye sange med bl.a. , Mike Sheridan & Kenneth Thordal, Thomas Buttenschøn, Sara Grabow, Povl Dissing & Rasmus Lyberth, Mikael K & Klondyke, Juncker & Jonas Breum + Jøden, Mouritz/Hørslev Projektet og Tamra Rosanes med venner! Udover en række yngre danske sangskrivere er der også på albumet tekster/sange af tre store danske forfattere og tekst-skrivere, en nulevende og to afdøde: Kim Larsen bidrager med en ny dansk sang, der bliver sunget af Sara Grabow: "Venter på miraklet". Sangen åbner albumet med vers-linjen: "Hele verden venter hvad vil der ske...?" (og det gør den jo i den grad...hvad bliver resultatet af december klimatopmødet i København?) Ebbe Kløvedal Reich dukker op i en meget smuk genfortolkning, fra Henrik Strube, af "Fødelandssang", der stammer helt tilbage fra 1971 og den gang udkom med hippie-musik-kollektivet No Name. Jan Toftlund, Danmarks store protestsanger og tabernes forkæmper, der d. 2. december 2009 ville være fyldt 60 år, bidrager med en ny ukendt tekst og sang fra hans hånd: "Da Moder jord var jomfru". Den fremføres af Bænken Inc. og slutter uden omsvøb Klimaalarm-cd’en af med vers-linjerne: "Det værste ved det hele, som føjer spot til kval: det er, vi ikke vil dele den frugtbarhed vi stjal". (og ja, vi kommer vel før eller siden til at se på vores vestlige verdens overforbrug, den globale fordelingspolitik og udnyttelse af naturressourcerne...). Cd’en byder også på en ny fællessang "En grøn fremtid i dag", der synges af bl.a. Tamra Rosanes, Nanna Lüders Jensen og Ivan Pedersen, Xenia, Peter Busborg og Donna Cadogan. Sangen er en dansk oversættelse af Tamra Rosanes "A Green Tomorrow Today", der udkom tidligere på året. Det er under kampagne-mottoet Klimakrise Nej Tak! at en række danske kunstnere har bidraget til dette nye fælles-album, der udkommer i forbindelse med COP15 klimatopmødet i København (d. 7.-18. december 2009). CD’en er samlet af Øko-net, der også i 2004 udgav en anden fælles-CD: Bæreklang – Sange for Bæredygtig Udvikling. KLIMAALARM tager temamæssigt afsæt i klimakrisen og de problemstillinger den globale opvarmning har stillet menneskeheden overfor. Et evt. overskud fra KLIMAALARM kampagnen skal videreudvikle og støtte et fortsat folkeoplysende netværksarbejde om klimakrisen og bæredygtighed.
Gaia
CD-single
2004

Øko-net fyldte 10 år og fejrede jubilæet d. 23. januar 2004 med en reception fra kl. 15.00-18.00 på Den frie Lærerskole i Ollerup, hvor udgivelsen af GAIA single-CD med Lars Lilholt Band fandt sted.

GAIA

Da astronauterne fra rummet så
Planeten jorden som planeten blå
Følte de en underlig samhørighed
De klamred sig til månen og kiggede ned

Hvor er min far hvor er min mor
Hvor er min søster hvor er min bror
Hvor er min elskede hvor er mit blod
Hvor er mit barn, min længsel, min rod- hos

Gaia Gaia Gaia ja ja

Hun hang der i det tavse himmelbryn
Azurblå og et ufatteligt syn
Som en lykke som et held
Som et billede på livet selv

God atmosfære, kvælstof og ilt
Grøn klorofyl styrer for vildt
Gamle mikrober der uden motiv
Sammen med bakterier gir hende liv

Gaia Gaia Gaia ja ja

Menneskene er så dumme og tror
At de er mer end gæst hos Moder Jord
Skønt Gaia hun kan ryste os af igen
Ved at klø sig lidt på skulderen

Da astronauterne fra rummet så
Planeten jorden som planeten blå
Følte de den samhørighed
Der minder mest om kærlighed - til

Gaia Gaia Gaia ja ja


Af Lars Lilholt
Bæreklang
Sange for bæredygtig udvikling
2004

Dette album har målet at sætte visionen og drømmen om en bæredygtig udvikling på danskernes læber og trommehinder – samt på den danske politiske dagsorden.

Budskabet er, at bæredygtig udvikling er et fælles ansvar:
Danskernes livsstil og resurseforbrug er miljømæssigt ude af balance og socialt uretfærdigt, for det kan ikke udbredes til resten af jordens befolkning. Det er et fælles ansvar at vende udviklingen...

Derfor – ROCK MED! – FOR MINDRE KLODE-SLITAGE og FOR STØRRE GLOBAL ANSVARLIGHED.

Trackliste

 1. Lars Lilholt Band • Gaia
 2. Klondyke • Fra Bagdad til Ground Zero
 3. Lasse Helner • Dette land – dette folk
 4. Røde Mor • Fisken
 5. Stig Møller • Økologi ka’ vi li’
 6. Peter Sommer & Lise Westzynthius • Jorden ryster
 7. SP Just Frost m. Wili Jønsson • Rabalder
 8. Kenneth Thordal & Strandvaskerne • Jorden går under i morgen
 9. Souvenirs • Et godtnok temmelig syret aggregat
 10. Vildnis • Forårsmarch / Grøn Lennon
 11. Benny Holst & Ren Besked m. Martin Andersen • Tænk hvis – måske
 12. Håndswing • Hvad har min bror gjort
 13. Dissing Dissing Las & Dissing • Store avancer
 14. Kim Larsen & Kjukken • Internationale
 15. Bonustrack: Poul Krebs (Krebs Band) • Sirius - Troen og håbet Bonustrack: Naturens stemme • Pip Pip

Natur og miljø i grundloven
- skal ret og pligt til bevarelse af vores naturgrundlag indskrives i grundloven?
2003

Denne debatpjece samler nogle centrale pointer og konklusioner fra et debatmøde, som Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis afholdt grundlovsdag, d. 5. juni 2003, om "Natur og miljø i grundloven", hvor der var indledende oplæg af:

 • Mikael Witte (forfatter)
 • John Holten-Andersen (Naturrådet)
 • John Nordbo (92-gruppen)
 • Anne Mette de Visser (Øko-net)

Debatoplægget er tænkt som inspiration til en fortsat debat rundt om i landet - fx på folkehøjskolerne, gymnasierne og i oplysningsforbundene mv.

Debatmødeoplæggene kan læses i deres fulde længde på internettet, hvor de også kan downloades som pdf-filer (velegnede til kopiering) – find dem på det specielle grundlovs-område på portalen for bæredygtig udvikling:
www.BæredygtigUdvikling.nu

Hvis du/I bruger oplægget til en lokal debat, hører vi gerne fra jer – send meget gerne et par ord om jeres arrangement – fx nogle citater og en konklusion.


Bæredygtig udvikling
- på Internettet
2002

Folder om portalen:
www.bæredygtigudvikling.nu
Øko-info
- internet-guide til økologiens verden
2002

Folder om portalen:
www.eco-info.dk


Bæredygtig er mere end dygtig
- et debatoplæg om folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling
2002

Dette debathæfte sætter fokus på det potentiale, som folkeoplysningen og uddannelserne har i forhold til at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark - og for den sags skyld i hele verden.
Sustainable is more than able
- viewpoints on education for sustainability
2002

The booklet contains thirteen contributions on ideas, visions, and experience, the authors of which took part in an e-mail debate on the topic in the autumn of 2001. The present booklet presents extracts of their contributions, including their key points and conclusions concerning adult and general education for sustainability.
Vejen formes mens vi går
- tre fremtidsbilleder af et bæredygtigt Danmark
2001

Hæftet indeholder tre fremtidsbillder af hverdagsliv i et bæredygtigt Danmark. Formålet er at inspirere til debat om, hvordan vi får skabt et bæredygtigt samfund, og hvad det vil betyde for vores hverdag.
DanmarksDeklarationen
- erklæring om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede
2000

DanmarksDeklarationen er et oplæg til regering og Folketing om hvilke grundlæggende værdier og problemstillinger, regering og Folketing bør forholde sit til ved udarbejdelsen af en strategi for en bæredygtig udvikling i Danmark - en National Agenda 21.
ØKOLOGI er på alles læber
1999

En debatbog om økologi og folkeoplysning. I dag er økologien tilsyneladende alle vegne. Den er blevet stueren og er kommet på alles læber. Hertil er vi nået: at erhvervslivet, landbruget, forskningen og det offentlige afholder økologiske turbo-konferencer for at drøfte erhvervslivets grønne spring og bæredygtigheden langt ind i det næste årtusind... Alligevel er der noget der ikke rigtigt stemmer. Det er baggrunden for Øko-net’s debatbog om økologi og folkeoplysning. Økologi er på alles læber er skrevet af en lang række mennesker med holdninger og meninger om økologidebatten i Danmark. Bogen har til formål at udbrede ideer og initiativer om økologi – og selvfølgelig at få alle de grønne ord vekslet og bragt i dialog, i omløb og farvandlet til handling. Bogen rummer bl.a. kapitler om ord og handlinger, om økologi i praksis, ... i politik, i økonomi, i filosofi og relgion. Der er desuden indlæg om økologi og sundhed og om økologi og demokrati.
Kolding Manifestet
- Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil? Om teknologi, demokrati og bæredygtighed
1998

Der er brug for et radikalt brud med vores måde at tænke fremskridt på, vores måde at vide på og vores hele måde at leve og organisere på. Tumperne må til, stille og roligt, for nu har de kloge gjort skade nok. Fra at komme fremad må vi tilbage til noge indsigter, dyder og teknologier som er blevet opslugt i pengemalstrømmens kværn.
Nyhedsbladet Øko-net
1993 - december

Nyhedsbladet formidler idéer, inspiration og oplysning inden for økologi, natur og miljø, til dansk folkeoplysning, samt bredt for alle der er interesserede.

• Bladets primære opgave er at danne et lettilgængeligt overblik over hvilke tiltag der er på miljø- og økologiområdet til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige og private personer.

• Bladet vil være opsøgende og kontaktskabende, og der vil være adresser, tlf.-nr., e-mail og www adresser på de nævnte projekter.

• Nyhedsbladet Øko-net udgives af Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis og udkommer seks gange om året både i en trykt udgave og på Internettet: www.eco-net.dk