Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
     

Forside | Kontakt os
 Øko-Net Årsmøde 2006

En Verden i balance? -

Gi' visionen en chance!

Lørdag den 25. marts 2006
på Den frie Lærerskole i Ollerup

Forårsmøde med seminar,
festmiddag og koncert
med Benny Holst Trio

Hent program her

  NYESTE BLAD

Juni 2005, nr. 5758
Tema-nummer om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
Læs det nyeste nummer af Nyhedsbladet Øko-net

  ØKO-NET SERVICES

Modtag nyhedsmail

Bestil gratis prøvenummer af Nyhedsbladet Øko-net

Bliv medlem

 

  SEKRETARIAT


Øko-net's sekretariat
ligger på Sydfyn

 

 


 

Øko-nets bæredygtige energi aktiviteter i Tanzania

Øko-net har i det sidste års tid arbejdet med at få givet sin økologiske praksis en dimension mere.
Øko-net har i 2005 fået en bevilling fra Projektrådgivningens minipulje til i samarbejde med vores lokale partner Karatu Development Association til at gennemfører et bæredygtigt energi projekt i Karatu District i det nordlige Tanzania.

I mange områder af Afrika opstår der store miljøproblemer, som følge af befolkningens behov for energi til madlavning. Madlavningen i Afrika foregår traditionelt over tre sten hvor brænde bruges til opvarmning af maden eller over et primitivt trækulskomfur. Begge dele kræver store mængder brænde. Sammen med et øget befolkningspres har denne form for energi haft store konsekvenser for miljøet. Træer forsvinder gradvis fra store områder og leder til tab af skov og træsavanne. Når der ikke længere er træbevoksning på et område lægger det jorden åben for jord erosion og tab af jordens frugtbarhed. Dette er for mange områder en økologisk katastrofe.

I Bæredygtig Energi Projekt - Karatu har vi arbejdet med i 2 landsbyer at gøre folk opmærksomme på de problemer der er forbundet med den måde de bruger energi på.
Disse problemer er ud over de økologiske også at kvinderne traditionelt er dem der har opgaven med at hente brænde. Dette betyder, at kvinderne hver anden dag har en arbejdsbyrde med at hente ca. 24 kg brænde, ofte 4 – 5 km borte, og bære det hjem på ryggen.
At afbrænding i brænde i det traditionelle 3-stens ildsted i indendørs køkkener udvikler store røg mængder, som ud over at være meget irriterende også er meget sundhedsskadelige og anses for at være en af de store ”småbørnsdræbere” i ulande. Vi har arbejdet med at gøre folk bevidste om disse problemer og med at opbygge kapacitet blandt folk til at gøre noget ved problemerne. Det er et stort problem for folk i området, at de ikke har haft noget alternativ til deres traditionelle ildsted, og de skal jo lave mad som en siger, så de har været nødt til at leve med problemerne.

For at kunne tilbyde folk et alternativ har vi i projektet arbejdet med at udvikle alternativer.
Vi har udviklet et komfur, som kan reducere et husholdningsbrændeforbrug til en fjerdedel af det hidtidige brændeforbrug. Herudover brænder dette komfur meget rent, så røgudviklingen i køkkenerne er blevet meget reduceret.

Vi har også udviklet et biogasanlæg, der ud fra en husholdnings komøg kan producere tilstrækkelig med biogas til at dække en husholdnings behov for energi til madlavning og belysning.
I projektet har vi indtil nu hjulpet 65 husholdninger med at bygge et komfur og har bygget 2 biogasanlæg.

Sammen med vores partner i Tanzania har vi et stort ønske om, at gå videre med arbejdet med at sikre bæredygtig energi til så mange som muligt i Karatu Distrikt. Vi har derfor nu en ansøgning liggende i minipuljen til at gå videre med at udvikle komfurerne og forsyne mange flere husholdninger med nye komfurer.

Vi arbejder også videre med at finde andre finansieringskilder til vores arbejde med komfurer og biogasanlæg. Vi har specielt sigte på at arbejde for at kunne bruge de finansieringsmuligheder, der ligger i Kyoto Protokollens såkaldte Clean Development Mechanism, hvor de reduktioner af udledninger af drivhusgasser, der kan opnås ved at bruge biogasanlæg eller forbedrede komfurer, kan sælges på markedet for udlednings reduktioner og indtægterne herfra kan bruges til at finansiere tiltag for forbedringer af fattige husholdningers adgang til bæredygtig energi.

Læs meget mere om projektet på projektets hjemmeside på www.sepk.org  

 


  ØKO-NET SITES


Øko-net's databaser
finder du her:

De Grønne Sider

Øko-Kalenderen

Det Grønne Bibliotek

Opslagstavlen


ROCK MED!
FOR MINDRE KLODE-SLITAGE og FOR STØRRE GLOBAL ANSVARLIGHED.
på:


www.cdbu.dk
debate on education for sustainabilitySpringbrættet til alt, der har med bæredygtig udvikling at gøre